Bonsmara Auction

Soutpansberg Bonsmara is in 2010 geregistreer nadat ons fokus sedert 2006 van Afrikaner / Simmentalers verskuif het na die Bonsmara ras. Die plaas Spitskop, waar Soutpansberg Bonsmara ontstaan het, is reg langs die Mara Navorsingsentrum geleë en deel ‘n grensdraad. Hierdie area is bekend as een van die strafste gebiede vir siektes soos Hartwater, Asiatiese- en Afrika Rooiwater en Galsiekte.


Ons het reeds vanaf 2011 deel geneem aan gesamentlike produksieveilings as lid van Tussen-i-Berge Bonsmara en ons eerste eie bulveiling is in September 2015 op die plaas De Ruigte aangebied met groot sukses.


Ons glo aan kudde diversiteit. Teelmateriaal, gewerf vanaf top gevestigde telers word in hierdie kudde gebruik. Toespitsing op kunsmatige inseminasie verseker die Soutpansberg Bonsmarakudde se genetiese vordering en –variasie. Die Gene-Pro program word ook ingespan om genetiese teeldoelwitte te bereik.


Alle bul kalwers word aan ‘n Fase D toets onderwerp. Hierdie bulle kan met vrymoedigheid in enige kudde gebruik word. Streng seleksie word toegepas en enige bul wat nie aan ons kudde standaard voldoen nie, al het hy die toets deur gekom, word geslag.


Ons besef die waarde van goeie vertroue tussen koper en verkoper: eerlike besigheidbeginsels en goeie dienslewering is die steunpilare waarop Soutpansberg Bonsmara ‘n lojale kliënte basis bou.

brochuresmall.jpg

Ons ondersteun

savemor

Genetics Logo

Andre Pretorius Fotografie

 

Kontak ons

Louis vd Walt: 082 411 0796

Bouts Botha: 082 339 2471

Adres: Plaas De Ruigte, Vivo, Limpopo

GPS: 23°02’15.92”S & 29°17’03.05”O