2018 Produksie Veiling

2018 Produksieveiling - 14 Sept 2018 om 11h00 te Plaas De Ruigte

‘n Donker rooi, gladde haar bul met goeie bespiering. Die bul beskik oor goeie syfers en saam met dit, goeie ouers.

BBP150252 se vaar AG060160 is wel bekend in die Bonsmara bedryf en ons het hom in die kudde gebruik om hoofsaaklik verse te open. BBP150252 beskik dan ook oor dieselfde eienskappe as AG060160 en kan met veiligheid op verse gebruik word. Ek sal aanbeveel dat sy vroulike aanteel teruggehou word, omdat hy oor ‘n hoë melk syfer beskik. Sy moeder is afkomstig van Paula van Deventer en is ‘n prag dier wat nog steeds in ons kudde is. Sy is nou 12 jaar oud met 10 kallers en het dan ook ‘n tussen kalf periode van 367 dae. AG060160 is ook nog lewendig en is die eiendom van Petrus Visagie naby Louis Trichardt. Dit bewys net die langslewendheid van die ouers van BBP150252 en daarom sal hy ook die nodige eienskappe kan oordra nl. langslewendheid, vrugbaarheid en melk eienskappe. Ons hou baie van die bul en glo hy sal sy stempel afdruk in enige kudde.

 


2018 Produksie Veiling Gallery

Ons ondersteun

savemor

Genetics Logo

Andre Pretorius Fotografie

 

Kontak ons

Louis vd Walt: 082 411 0796

Bouts Botha: 082 339 2471

Adres: Plaas De Ruigte, Vivo, Limpopo

GPS: 23°02’15.92”S & 29°17’03.05”O