Meer oor ons

Soutpansberg Boerdery het in 1995 ontstaan

Soutpansberg Boerdery sedert 1995

Hierdie area is bekend as een van die strafste gebiede vir siektes soos Hartwater, Asiatiese- en  Afrika Rooiwater en Galsiekte.  Alhoewel hier aanvanklik met Afrikaners en Simmentalers geboer is, het die fokus hoofsaaklik na die Bonsmara verskuif in 2006. Passie, toewyding en deursettingsvermoë van beide Louis van der Walt (eienaar) en Bouts Botha (bestuurder) het gelei tot die registrasie van die Soutpansberg Bonsmara Stoet in 2009.  

Soutpansberg Bonsmara het aan gesamentlike produksieveilings vanaf 2011 deelgeneem op Tussen-i-Berge Bonsmara Veiling.  Ons eerste bul veiling is gehou op 10 September 2015 op die plaas De Ruigte te Vivo.  Stoet sowel as kommersiële veilings word aangebied op De Ruigte.  Die infrastruktuur is sodanig dat veilings so glad as moontlik kan verloop.

Ons glo aan kudde diversiteit.  Teelmateriaal, gewerf van af top gevestigde telers , word in hierdie kudde gebruik.  Toespitsing op kunsmatigeinseminasie verseker die Soutpansberg Bonsmarakudde se genetiese vordering en -variasie.  Die rekenaarprogram BenguFarm Genetics tellings module word ook ingespan om genetiese teeldoelwitte te bereik.

Alle bul kalwers word aan ‘n Fase D toets onderwerp.  Hierdie bulle kan met vrymoedigheid in enige kudde gebruik word.  Bouts en Louis pas streng seleksie toe hier en enige bul wat hulle nie van hou nie, al het hy die toets deur gekom word uitgeskot.

Bouts is op hoogte van die nuutste neigings in die vleisbees en Bonsmara bedryf, en het ‘n wye kennis opgebou omdat hy intensief elke dag betrokke is by die kudde.  Bouts is ook ‘n Junior Keurder vanaf 2011.

Ons besef die waarde van goeie vertroue tussen koper en verkoper, eerlike besigheidbeginsels en goeie dienslewering is die steunpilare waarop Soutpansberg Bonsmara ‘n lojale kliënte basis bou.

Aanvanklik het Louis op die plaas Spitskop beland met net ‘n droom.   Toeweiding en harde werk het sy droom bewaarheid en word daar intensief geboer met aartappels, tamaties en uie.  Die beesboerdery is slegs een van die vertakkings van Louis se boerdery aktiwteite.

Ons bestuur

Ons Bestuur

Louis van der Walt

Louis van der Walt

Eienaar

Aanvanklik het Louis op die plaas Spitskop beland met net ‘n droom. Toeweiding en harde werk het sy droom bewaarheid en word daar intensief geboer met aartappels, tamaties en uie. Die beesboerdery is slegs een van die vertakking van Louis se boerdery aktiwteite.

Bouts Botha

Bouts Botha

Bestuurder

Bouts is op hoogte van die nuutste neigings in die vleisbees en Bonsmara bedryf, en het ‘n wye kennis opgebou omdat hy intensief elke dag betrokke is by die kudde. Bouts is ook ‘n Junior Keurder vanaf 2011. . Bouts en Louis pas streng seleksie op alle bulle.

Gallery - Ons plaas

Ons ondersteun

savemor

Genetics Logo

Andre Pretorius Fotografie

 

Kontak ons

Louis vd Walt: 082 411 0796

Bouts Botha: 082 339 2471

Adres: Plaas De Ruigte, Vivo, Limpopo

GPS: 23°02’15.92”S & 29°17’03.05”O